PROFIL CAMAT

 

 1. IDENTITAS
 1. N  a m a                                  : Drs. KASIYANTO, MM
 2. N I P                                       : 19661114 199202 1 003
 3. Tempat/tanggal lahir              : Malang, 14 Nopember 1966
 4. Jenis Kelamin                         : Laki – laki
 5. A g a m a                                : Islam
 6. Jenis Kepegawaian                : PNS
 7. Alamat Rumah                       : Jalan Wisnu Wardana Gang I No. 81 Rt.01 Rw. 07

                                                  Kelurahan Candirenggo – Singosari – Malang (65153)

                                                 Telpon :         -     0341 – 7732507  

 • 0822 4433 6686
 • 0819 3776 8686
 1. Pangkat terakhir                     : Pembina  ( IV/b )
 2. Jabatan terakhir                      : Camat
 3. Instansi tempat bekerja          : Kantor Kecamatan kasembon
 4. Unit Kerja                              : Pemerintah Kabupaten Malang.

 

 1. RIWAYAT  KEPANGKATAN

NO

Pangkat /

Gol. Ruang

TMT

Surat Keputusan

Pejabat Yang

Menetapkan

Nomor

Tanggal

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

 

Penata Muda (III/a)

( CPNS )

 

 

01/02/1992

 

PEG.7A-24/363

 

21/02/1992

 

Menteri Sosial RI

2.

Penata Muda (III/a)

( PNS )

 

01/08/1993

 

 

PEG.77-22-27/907

31/07/1993

Menteri Sosial RI

3.

Penata Muda Tk. I (III/b)

01/04/1996

 

PEG.8-24-2-64

15/04/1996

Menteri Sosial RI

 

 

 

 

 

 

4.

Penata (III/c)

01/10/2000

823.3/515/032/ 2001

26/04/2001

Gubernur Jawa Timur

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

Penata Tk. I (III/d)

 

 

Pembina (IV/a)

01/10/2004

 

 

01/04/2011

823/089/421.401/ 2004

 

823.4/493/212/2011

16/09/2001

 

 

17/02/2011

Bupati Malang

 

 

Gubernur Jawa Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RIWAYAT JABATAN

NO

Pangkat /

Gol. Ruang

Eselon

TMT

Jabatan

Surat Keputusan

Pejabat Yang

Menetapkan

Nomor

Tanggal

1

2

 

3

4

5

6

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Ka. Subseksi BKT pada Kantor Dep. Sosial Kab. Sumba Barat. NTT

 

Kepala Seksi kesos pada kantor Camat Singosari

 

V-a

 

 

 

 

IV-a

 

01/07/1994

 

 

 

 

27/06/2002

 

NTT/UP/21/1994

 

 

 

 

821.2/207/429. 207/2002

 

30/06/1994

 

 

 

 

27/06/2002

 

Kakanwil Depsos Prop. NTT

 

 

Bupati Malang

 

 

3.

 

PJ. Kepala Desa Klampok Kec. Singosari

 

-

 

17/07/2006

 

 

180/567/KEP DESA/421.012/ 2006

 

17/07/2006

 

 

Bupati Malang

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

Kepala Seksi Kesos dan Kepemudaan Kec. Singosari

 

PJ. Kepala Desa Klampok Kec. Singosari

 

Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Singosari

 

Sekretaris Camat Kasembon

 

Sekretaris Camat Wajak

 

Sekretaris Camat Lawang

 

Camat Kasembon

 

 

Camat Pujon

 

IV-a

 

 

 

 

-

 

 

 

IV-a

 

 

 

III/b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/b

 

01/05/2008

 

 

 

 

24/01/2012

 

 

 

01/11/2013

 

 

 

01/02/2014

821.2/323/421. 401/2008

 

 

 

821/42/KEP/421. 401/2008

 

 

821.2/360/421. 202/2013

 

 

821.2/1/421.202/ 2014

18/04/2008

 

 

 

 

24/01/2012

 

 

 

02/10/2013

 

 

 

10/01/2014

Bupati Malang

 

 

 

 

Bupati Malang

 

 

 

Bupati Malang

 

 

 

Bupati Malang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RIWAYAT PENDIDIKAN
 1. Pendidikan Umum

NO

Jenjang&Jurusan Pendidikan

Nama/ Sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi

Nama Kepsek/ Direktur/ Dekan/ Ketua/ Rektor

S T T B

Nomor

Tanggal

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

Sekolah Dasar

 

 

Sekolah Menengah Pertama

 

Sekolah Menengah Atas (jur. IPA)

 

Sarjana (S1) FISIP Kesj. Sosial

 

Pasca Sarjana (S2) Magister Manajement (MM) Jur. MSDM

 

SD Negeri Candirenggo II

 

SMP Negeri Singosari

 

SMA Negeri Lawang

 

STKS Bandung

 

 

STIEKN Jaya Negara Malang

 

Abdullah Saleh, BA

NIP. 130072574

 

O.Soebroto, BA

NIP. 130444944

 

Djohan Arifin

NIP. 130189640

 

Drs. M.Aipassa

NIP. 170000959

 

Prof.Drs.R.Budi Prawoto, SH, MS

NIP. 19540311 198111 1 001

 

 

XII.A2-244634

 

 

04 OB ob 0728003

 

04 oc oh

0181560

 

1748/S/1991

 

 

1046/0936 091046/STIEKN/ MM/X/10

 

20/05/1980

 

 

28/05/1983

 

 

23/04/1986

 

 

08/07/1991

 

 

04/10/2010

 

 1. Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan

NO

Nama Diklat

Tempat & Penyelenggara Diklat

Angka-tan/ Tahun

Lama Pendidi-kan

S T T P

Nomor

Tanggal

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

 

 

 

2.

 

Diklat Administrasi Umum (ADUM)

 

 

Diklat Pimpinan   Tk. III

 

Kupang-NTT Departemen Sosial RI

 

Hotel Tidar Malang

Badan Diklat Prop. Jawa Timur

 

 

II / 1998

 

 

105 / 2007

 

266 Jam Pelajaran

 

 

360 Jam Pelajaran

 

22969/ADUM/ LAN/1998

 

 

4070/DiklatPim III/Badan Diklat Prop.Jatim/2007

 

09/08/1998

 

 

 

10/10/2007